ریاضی ☺ ریاضیات دبیرستانی ☺ ریاضی

پرسش هایی از ریاضیات دبیرستانی و دلنوشته هایی که از سد عقل مصلحت اندیش گذشته

كتاب جديد رياضي عمومي دوره پيش دانشگاهي رشته تجربي كه حاصل اصلاح كتاب قبلي است شامل 6 فصل به شرح زير مي باشد:

فصل اول - احتمال: در اين فصل مبحث آمار كتاب قبل حذف شده است و تمامي فصل به مبحث احتمال اختصاص دارد.

فصل دوم – توابع و معادلات: اين فصل، حاصل ادغام و اصلاح فصول دوم و سوم كتاب قبلي مي‌باشد و در آن به مباحثي همچون توابع درجه دوم و رسم آنها، روابط بين ضرايب جوابهاي معادله درجه دو، تابع جزء صحيح، تابع قدر مطلق، توابع صعودي و نزولي، دنباله‌ها، كاربرد توابع نمايي (رشد و زوال)، تابع نمايي طبيعي، تابع لگاريتم طبيعي و معادلات مثلثاتي مي‌پردازد.

فصل سوم – مشتق: اين فصل حاصل اصلاح فصل قواعد مشتق گيري كتاب قبلي است و به يادآوري و تكميل مفهوم مشتق مي پردازد.

فصل چهارم – كاربرد مشتق: در اصلاح اين فصل ، فصل كاربرد مشتق حذف شده از كتاب رياضي 3 نيز مورد توجه قرار گرفته است.

فصل پنجم – هندسه مختصاتي و منحني هاي درجه دوم: اين فصل اصلاح شده ي فصل مقاطع مخروطي كتاب قبلي مي باشد (اصلاحات جزئي است).

فصل ششم – انتگرال: اين فصل حاصل اصلاح جزئي فصل انتگرال قبلي مي باشد.

برگرفته از : سایت گروه ریاضی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت   توسط محمدمهدی غفوری  | 

گروه درسي رياضي دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي با توجه به تغييرات در نظر گرفته شده در خصوص توزيع  كتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال پيش‌دانشگاهي رشته رياضي، نحوه توزيع اين كتاب را به شرح زير اعلام نمود:

در سال تحصيلي آينده (سال تحصيلي 91-90) كتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال قبلي با اصلاحاتي جزئي در بخش «حد و پيوستگي» (هماهنگ با كتاب حسابان) توزيع خواهد شد و كتاب جديدالتأليف (براي سال تحصيلي 92-91) كه آماده چاپ مي‌باشد به‌منظور نقد و بررسي و كسب نظر همكاران محترم ، به زودي در سايت گروه رياضي دفتر تأليف قرار خواهد گرفت.

برگرفته از : سایت گروه ریاضی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت   توسط محمدمهدی غفوری  |